Werkwijze

Individuele consulten

Kinderen

Als de ontwikkeling niet vanzelf gaat. Als er sprake is van angsten, slecht slapen, onverklaarbaar gedrag, kan ik samen met ouders kijken naar wat een kind laat zien en nodig heeft om zich goed begrepen te voelen en zich optimaal te ontwikkelen. Ook wordt gekeken naar wat kinderen spiegelen en dragen en welke invloed dit heeft op hun ontwikkeling. Uitgangspunt hierbij is de hermeneutische cirkel waarbij verschillende gebieden bekeken worden om zo een beeld te krijgen van een kind. Centraal hierin staat de emotionele ontwikkeling. Dit heeft te maken met het spanningsveld tussen kunnen en aankunnen. Vaak kunnen kinderen niet dragen wat ze verstandelijk lijken uit te dragen. Ondersteuning dient dan ook vaak plaats te vinden op het vlak van het sociaal-emotionele. We spreken dan ook van emotionele draagkracht.

In de hermeneutische cirkel kunnen verder een aantal onderwerpen worden geplaatst, namelijk:

  • De persoonlijke levensgeschiedenis. Hierbij kun je denken aan afkomst, ontwikkelingsgeschiedenis, bijzondere gebeurtenissen.
  • de lichamelijke ontwikkeling: In welke levensfase bevindt de persoon zich. Hoe is de motorische ontwikkeling, is er sprake van niet ge├»ntegreerde reflexen?
  • De verstandelijke ontwikkeling. Hoe is de cognitieve ontwikkeling. Wat zijn sterke en zwakke kanten van iemands functioneren?
  • De sociale ontwikkeling. Hoe gaat de persoon met anderen om. Dit wordt altijd beschreven in samenhang met de emotionele ontwikkeling. Een persoon kan namelijk nooit socialer zijn dan het niveau van emotioneel functioneren. Er kan wel sprake zijn van aangeleerd sociaal gedrag.
  • Mogelijke bijkomende problematiek die het beeld kleurt. Hierbij wordt vooral gekeken of er bijzonderheden zijn in de informatieverwerking.

Als een kind op deze manier in beeld is gebracht ga ik kijken wat er nodig is zodat een kind zijn/ haar mogelijkheden optimaal kan gebruiken, een positief zelfbeeld ontwikkelt en leert omgaan met zijn/ haar gevoeligheden. Ik kijkt hierbij naar het kind, de omgeving en naar eventuele aanpassingen die nodig zijn. Ik probeer hierbij een gedragstolk te zijn voor de gevoelige begaafde kinderen die niet begrepen worden door ouders, school of andere betrokkenen.

Volwassenen

Als je vragen krijgt, onvrede, crisissen in je leven, onverklaarbare klachten of angsten en je vindt zelf geen antwoord maar staat wel open voor ondersteuning, kan ik meekijken of we samen de sleutel tot evenwicht vinden. De basis hiervoor is kijken naar jezelf op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak. Wat heb jij nodig om in balans te komen en wat zijn nog belemmerde factoren om dit te realiseren. Als je dit aan wilt gaan ben je welkom om een afspraak te maken. Tijdens een consult wordt er naast een gesprek ook altijd gekeken naar mogelijke lichamelijke blokkades. Een lijf liegt namelijk nooit. Ik werk bewust holistisch wat betekent dat ik alle facetten van jou, je omgeving en je voorgeschiedenis zal betrekken.

Familieopstellingen

Vragen en problemen die steeds weer terugkomen, komen vaak uit de geschiedenis van je eigen familie. Het gezin waar je bent geboren. Soms zelfs van generaties terug.

Familieopstellingen geven inzicht in jezelf door de verbanden en patronen te ervaren vanuit het familiesysteem waaruit je komt. De vragen en belemmeringen waar je dagelijks weer tegenaan loopt, krijgen daardoor een heel nieuw perspectief.

Bij Familieopstellingen kun je opnieuw je eigen plek vinden bij de mensen die aan de basis staan of stonden van jouw leven. Heling ervaren, zodat de liefde weer kan stromen en er nieuwe energie voelbaar wordt om je eigen leven vorm te geven.

Groepsinspiratiebijeenkomsten

Op deze bijeenkomsten kun je even bijtanken. Even afstand nemen van je eigen situatie en je concentreren en ontspannen. Weer energie opdoen, zodat je in je - misschien ingewikkelde leven - de rode draad kunt vast houden waar jij in je ontwikkeling op gericht wilt zijn. Meditatie, inzicht, delen en zo weer dicht bij jezelf komen.